Aktuelle nyheder ...

 

Nyhedsbrev nr. 7 er nu udsendt til alle medlemmer - sammen med referatet fra den ordinære generalforsamling.

Opdateringer til lister og definitioner bliver løbende lagt ind under "For medlemmer/Programlister og Definitioner".
Nyeste version af C1 listen er nu lagt ind - inkl. de 2 nye calls, der blev tilføjet ved det 3-årige gennemsyn af programlisterne (Pass and Roll Your Cross Neighbor og Track (0, 1, 2, 3, 4)).
Callerlab har endnu ikke færdiggjort definitionerne for de 2 nye calls.

Seneste udgave af "Direction" fra Callerlab ligger også klar under "For medlemmer/Callerlab"

OBS! Desværre kom der ikke nok tilmeldinger til den planlagte CSD Lørdag i oktober, så vi prøver igen lørdag d. 11. januar 2020, hvor der bliver arrangeret en CSD Lørdag for alle CSD's medlemmer ... 
Sæt X i kalenderen - invitation/flyer kommer snart!

Årets 2 CSD Danse  i august måned blev som tidligere meddelt begrænset til én, da vi erfarede, at kort før vores annoncerede CSD Dans Vest i Vejle blev annonceret en Sommerdans 2 dage senere i Horsens.
Einar Sølvsten og Niels Hviid leverede til gengæld en super dans søndag d. 18. august i Ishøj syd for København - med deltagelse af 25 glade og tilfredse dansere! Tak til Einar og Niels for indsatsen!

Callers' Jubilæums-Seminar med Paul Bristow afsluttet!

6 callere har afsluttet det Jubilæums-seminar, der mod stor økonomisk støtte fra CSD blev afholdt i superdejlige omgivelser på Dalum Landbrugsskole i den sydlige del af Odense.

Det blev en intensiv weekend, hvor alle fik god lejlighed til at optræde med mikrofonen i hånden og afprøve nogle af de ideer / teknikker, Paul introducerede.

Der blev fyldt godt på med ideer og relevante kommentarer undervejs, og en afslappet stund lørdag aften med lidt ost, rødvin og terningspil (med bl.a. fire 2'ere!) var meget kærkommen.

Dalum Landbrugskole viste sig at være et helt formidabelt sted at benytte til arrangementer som dette, og personalet var særdeles imødekommende over for alle spørgsmål og anmodninger om assistance.
5 ud af 5 stjerner til stedet!

Og - til alle, der ikke nåede med i denne omgang, kan vi sige, at et lignende arrangement sandsynligvis vil blive gentaget inden for det næste halve til hele år, idet det dog skal tilføjes, at jubilæums-tilbuddet var en éngangsforestillling!

 

 

 

OBS! Sørg for, at dine oplysninger på medlemsoversigten altid er up-to-date, da klubber og andre, der skal bruge en caller, benytter denne.

Billeder må gerne sendes i høj opløsning.

For de folk i klubberne, der sidder og udarbejder flyers og lign., er det rigtig godt, hvis man til dette formål kan hente "friske" billeder i god opløsning. 

Oplever du generelt problemer  i forbindelse med hjemmesiden, bedes du sende en mail til vores webmaster.